NƠI KHÁCH HÀNG
GẶP NHÀ SẢN XUẤT!
Order by phone
(+84) 08.39541056
(+84) 0903689056
Order online:
alohoadang@gmail.com
IM:

Thời gian giao hàng

Thời gian xử lý đơn hàng: tính từ khi quý khách đặt hàng đến khi hàng hóa rời khỏi kho của chúng tôi. Bao gồm 5 bước:

Bước 1: Nhân viên Hoa Đăng liên lạc với quý khách để xác nhận đơn đặt hàng (trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận đơn hàng)
Bước 2: Quý khách thực hiện thanh toán, trừ trường hợp thanh toán khi nhận hàng.
Bước 3: Thời gian thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng hoặc bưu điện 
Bước 4: Nhân viên Hoa Đăng sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận thời gian giao hàng
Bước 5: Chuẩn bị giao hàng